Kammerovn Kammerovner

Diskontinuerlig varmebehandling

Mange industrielle prosesser krever diskontinuerlig varmebehandling. Optimale prosessforhold er lettere å skape og vedlikeholde i lukkede systemer som varme- og tørkeskap eller topplasting og kammerovner. Noen applikasjoner krever absolutt ugjennomtrengelighet f.eks. i gass- og vakuumovner.