Fastbrenselkjele Fastbrenselkjele

Varmeteknologi

Måle- og styringsteknologi er avgjørende for varmeteknologi. Det er ikke bare romtemperaturen som er avgjørende for å styre oppvarmingen, selve varmeren må også overvåkes kontinuerlig. Varmesystemer krever også trykkmåleteknologi (f.eks. for vannkretsen). Lær mer om JUMOs løsninger innen varmekonstruksjon.