Nivågivere

Kontrollerte nivåer er grunnleggende for optimal driftsstatus. JUMO tilbyr ulike sensorer for dette som inkluderer nivågivere, flottørbrytere eller nivåsensorer basert på hot-wire-prinsippet. Sistnevnte er også tilgjengelig som ekstrautstyr med ekstra temperaturutgang for samtidig å sikre optimal temperatur for blant annet olje i motorer.

JUMO Nivågivere

Filter
1
Treff: 1