Insert your alternative text
Kalibrering

Kalibrering av trykk

Det er JUMOs mål å gi støtte til sine kunder gjennom hele produktets livssyklus. Kalibrering av trykk har derfor vært en del av vår tjeneste i flere år. Våre kunder kan dra nytte av vår ekspertise, noe vi tilbyr uten ekstra kostnad, selv ved kalibrering av hele målekjeder – også enheter fra andre produsenter.

Insert your alternative text

Service on-site med med flere tiår av erfaring

For å sikre at trykkmåleenhetene i din applikasjon fungerer optimalt, anbefaler vi å kalibrere både elektriske og mekaniske trykkmålere en gang i året. På denne måten sikres også påliteligheten til prosessen. Vi utfører mer enn gjerne nødvendige justeringer, vedlikehold, reparasjoner og renholdsarbeid for deg.

Akkreditert kalibrering av det mekaniske måletrykket i anlegget:

Våre tjenester

 • Absolutt trykkmåling
 • Relativ trykkmåling
 • Negativt og positiv overtrykk i intervall -1 til 600 bar
 • Målområde fra -1 til 600 bar
 • Minste relative trykkområde ved 1 mbar / 100 Pa
 • Nøyaktighet fra 0,100%, avhengig av trykkområdet
 • Kalibrering ihht. DKD-R 6-1: 2014 eller DIN EN 837: 1997
 • Utstedelse av kalibreringssertifikat (dokumentasjon av kalibreringsresultater)
 • Påføring av en kalibreringsetikett på kalibreringsobjektet
 • Justeringer og visning av målte verdier funnet før justeringene
 • Vedlikehold, reparasjoner og rengjøring


Dine fordeler

 • Produsentens ekspertise på trykkmålere 
 • Kalibrering av hele målekjeder - også enheter fra andre produsenter
 • Komplett tjeneste fra én enkelt leverandør
 • Internasjonal sammenlignbarhet og annerkjennelse av akkrediterte kalibreringer, forhindrer omkostninger som følge av flere vurderinger
 • Færre produktfeil eller tilbakekallinger
 • Økt kundetillit til kvaliteten på dine produkter og tjenesterDin kontaktperson


Calibration pressure

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10