Dieselmotor Dieselmotor

Diesel fremdrift

Drift av tog genererer enorme påkjenninger på drivsystemene. Som et resultat blir visse komponenter derfor utsatt for høye temperaturer som må overvåkes kontinuerlig. Måleteknologi fra JUMO hjelper deg med å overvåke temperatur og trykk i drivsystemer.