DAkkS

Retningslinjer for standarder og kalibrering

Retningslinjer for kalibrering
09/2018 Revisjon 0 DKD-R 5-1 Kalibrering av motstandstermometre
09/2018 Revisjon 0 DKD-R 5-3 Kalibrering av termoelementer
09/2018 Revisjon 0 DKD-R 5-4 Kalibrering av temperaturblokkalibratorer
09/2018 Revisjon 0 DKD-R 5-5 Kalibrering av temperaturindikatorer og simulatorer ved hjelp av elektrisk simulering og måling
09/2018 Revisjon 1 DKD-R 5-6 Bestemmelse av termometerets egenskaper
09/2018 Revisjon 0 DKD-R 5-7 Kalibrering av klimakamre
02/2019 Revisjon 0 DKD-R 5-8 Kalibrering av hygrometre til direkte måling av relativ fuktighet
03/2014 Revision 3 DKD-R 6-1 Kalibrering af trykmålingsinstrumenter
06.09.2017 AA_DKD_022 Intern prosedyre "Kalibrering av mekaniske termometre"
Standarder
DIN EN 60751:2023-06 Industrielle platina motstandstermometre og platina temperatursensorer
DIN EN 60584-1:2014-07 Del 1 Termoelementer - Termoelektriske spenninger og begrensende avvik
DIN EN 60584-3:2022-02 Del 3 Termoelementer - Termoelektriske spenninger og begrensende avvik
DIN 43710:1985-12 Elektriske temperatursensorer / grunnverdier for termoelektriske spenninger for termoelementer type U og type L
IEC 62460:2008-07 Temperatur-elektromotorisk kraft (EMF) tabeller for kombinasjoner av termoelementer med rent element
DIN EN 837-1:1997-02 Del 1 Manometre Manometre med Bourdon-rør Dimensjoner, metrologi, krav og testing
DIN EN 837-2:1997-05 Del 2 Trykkmålere Anbefalinger for valg og montering av trykkmålere
DIN EN 837-3:2019-08 Del 3 Trykkmålere med plate og kapselfjærer Dimensjoner, metrologi, krav og testing
EA EA-4/02 M:2013 Evaluering av måleusikkerhet i forbindelse med kalibrering.
EA EA-2/15 M:2022 EA-krav for akkreditering EA-krav for akkreditering av fleksible bruksområder