Suksesshistorie: Plastproduksjon

Kontrollert gløding av plastdeler

Moderne plast er høyteknologiske produkter som erstatter tradisjonelle materialer på stadig flere områder. De har spilt en nøkkelrolle innen bilindustrien i flere tiår, der de utsettes for ekstreme belastninger. Ros GmbH & Co. KG fra Coburg i Tyskland har spesialisert seg på produksjon av termoplast- og herdeplastdeler til denne bransjen.

Ingenieur vor Industrieanlage

Prosjekt

For å imøtekomme kundenes etterspørsel må det garanteres jevn kvalitet i produksjonsprosessen, selv for større kvanta. I en ny glødeovn fra CalDatrac® Industrieofenbau GmbH & Co. KG fra Höchheim i Tyskland sikres denne konstante kvaliteten ved hjelp av automatiseringssystemet Jumo Mtron T. Utfordringen for det nye anlegget var å gløde den behandlede herdeplasten ved hjelp av en jevn og presis varmebehandling.

Plastdeler fra ROS GmbH & Co. KG

Plastdeler fra ROS GmbH & Co. KG

ROS GmbH & Co. KG

ROS GmbH & Co. KG

Løsning

Toleransegrensene som kunden oppgir for disse materialene, er ekstremt lave. Rådelene skyves inn i ovnen med en herdevogn. Opptil 8 forskjellige batcher på 6 herdevogner kan plasseres i ovnen samtidig og bearbeides. På grunn av ovnens konstruksjon oppnås en jevn fordeling av varmen inne i ovnen, slik at temperaturfordelingen får et maksimalt avvik på ± 3 K. Det brede produktutvalget gjorde det spesielt viktig å kunne lagre og redigere ulike glødeprogrammer direkte i systemet. Hos ROS GmbH & Co. KG kan brukeren enkelt starte de ulike programmene for glødeprosessen via multifunksjonspanelet 840. Det er også mulig å opprette programmer med opptil 100 segmenter direkte på enheten. Hver glødeprosess styres og registreres av JUMO Mtron T-systemet. Systemets batchrapportering muliggjør kontinuerlig overvåking og evaluering av de enkelte ovnskomponentene. Gjennom en detaljert evaluering av de aktuelle temperaturene og programmene kan man når som helst trekke konklusjoner om kvaliteten under påvirkning av ulike faktorer.

Installasjon: JUMO mTRON T og JUMO safetyM

Prosjektets resultater

En spesiell egenskap er den 4-kanals analoge inngangsmodulen som er utstyrt med universelle og galvanisk isolerte analoge innganger for termoelementer, motstandstermometre og standardsignaler. Dette betyr at en rekke måleparametere som temperatur, trykk og fuktighet kan registreres og digitaliseres nøyaktig med samme maskinvare.