18 lærlinger fullførte læretiden sin hos JUMO / Omfattende teknisk kompetanse

Godt kvalifisert til å møte utfordringene i det nye arbeidslivet.

For kort tid siden ble 18 lærlinger hos JUMO sendt ut i yrkeslivet etter å ha bestått eksamen, beriket med omfattende teknisk kunnskap og et hav av personlige erfaringer.

Nedlastninger

Pressetekst (Tysk)
(DOCX, 6.8mB)
Pressebilde
(JPG, 6.77mB)
Visittkort
( VCF, 246B)

Under en liten seremoni takket de to opplæringsansvarlige Tamara Stauch (merkantile yrker og IT) og Frank Blasinger (industritekniske yrker) lærlingene for deres engasjement under de vanskelige koronaforholdene de siste tre og et halvt årene. De positive eksamensresultatene ble belønnet med gaver av konsernsjef Dr. Steffen Hoßfeld og personalsjef Alexandra Dantmann. Harald Kaib, nestleder i bedriftsrådet, takket dem for deres engasjement og ønsket dem velkommen som nye dyktige medarbeidere.

Tristan Hahl, Silas Hergenröder, Helene Kimpel, Paul Landsiedel, Emma Mende, Hannah Müller, Theresa Semmler og Franziska Spohr kan nå kalle seg industriledere. Dennis Wlochowitz ble sendt ut i arbeidslivet som IT-spesialist innen systemintegrasjon.

Johannes Schnabel, Lukas Schöppner, Alexandru-Ionel Selko, Bastian Spiegel og Jannik Winheim har fullført læretiden som elektronikkmekanikere for apparater og systemer. Florian Sauer og Linus Waider fullførte læretiden som verktøymekanikere, mens Niklas Gärtner nå kan kalle seg industrielektriker. Dana-Laura Letnev fullførte også læretiden som glassapparattekniker.

Alle de tidligere lærlingene fikk gaver i form av multimetre, skyvelære, bøker, penner med inngraverte navn og gavekort.

Dette er en lærlingklasse som startet opplæringen under drastiske koronavirusrelaterte restriksjoner, men som mestret den med glans, som begge instruktørene understreket. "Så i dag skal det regne konfetti for dere", sa Tamara Stauch.

Ønsker du mer informasjon?


Pressetalsmann

Norge JUMO AS +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10