Käseherstellung
Suksesshistorie: modning av ost

Alt om ost

Tyskland er et osteland. Årlig konsumeres det nesten 25 kilo ost per person i Tyskland, og det eksporteres 1,1 millioner tonn. Fra Nordsjøen til Allgäu i Sør-Tyskland tilbyr store og små meierier rundt 150 regionale og nasjonale ostespesialiteter. Osteproduksjon er et tradisjonelt håndverk som ikke har endret seg på flere hundre år. Men selv om prinsippene ikke har endret seg, finner moderne teknologi alltid veien inn i osteproduksjonen.

Prosjekt

Ostmejeriet Gebr. Baldauf GmbH & Co. KG driver flere små landsbymeierier i Allgäu, der ostekvaliteten skal optimaliseres ved hjelp av varmebehandlingskamre. I tillegg brukes termofile ostekulturer under modningsprosessen for å sikre en mildere smak. Mens konvensjonelle, mesofile kulturer fungerer optimalt ved temperaturer på 25 °C, krever deres termofile motstykker betydelig høyere temperaturer. Prosessen kan imidlertid reguleres svært nøyaktig ved hjelp av pH-verdien. På to anlegg bør derfor varmebehandlingskamrene styres av en temperaturprofil og prosessen reguleres svært nøyaktig via pH-verdien, slik at det garanteres en konstant høy produktkvalitet. Prosessdata skal registreres, og det skal være mulig med fjerntilgang via Internett.


Meieriet Gebr. Baldauf GmbH & Co. KG

Løsning

Alle kravene ble oppfylt med automatiseringssystemet JUMO mTRON T, flerkanalsmåleren JUMO AQUIS touch, samt JUMO-temperatursensorer og pH-elektroder. JUMO mTRON T-systemet har en modulær design. Dermed kan et stort antall måleverdier registreres og digitaliseres nøyaktig.
Løsningen for meieriet i Allgäu betjenes i sin helhet via individuelle prosessmonitorer. Skjermbildene gjør det mulig å velge program, starte programmet og legge inn data i et batchfelt. pH-verdien i osten måles med en JUMO AQUIS touch med innstikkelektrode, mens temperaturen måles med en innstikkføler. Varmekamrene i begge meieriene er koblet til selskapets hovedkontor. Batchdata fra anleggene hentes ut på serveren på hovedkontoret, og relevante skjemautskrifter lagres på serveren som PDF-dokumenter.

JUMO mTRON T

JUMO mTRON T

Kontrollskåpets mognadskammare

Kontrollskåpets mognadskammare

Resultater av prosjektet

Kunden ønsket en komplett løsning som var enkel og desentralisert å bruke uten å måtte bekymre seg for mye om teknologi. JUMO leverte ikke bare de nødvendige komponentene, men tok også hånd om hele implementeringen.