Insert your Text here.

Insert your alternative text
Suksesshistorie

Flowmåling i fjernvarmesystemer

Oppgave

I Østerrike filtrerer avgassrensesystemet mer enn 90 % av nitrogen- og svoveldioksid og nesten 100 % av støvet fra avgassene. Kraftverkets høye effektivitet skyldes delvis bruken av varmevekslere. I kondensasjonsrørene i et kraftverks varmeveksler må flow og temperatur måles kontinuerlig. Disse to variablene er avgjørende for varmevekslerens effektivitet, men de ultralydsmålerne som opprinnelig ble brukt, fungerte ikke godt i denne applikasjonen.

Noen flowmålere krever en svært lang rørstrekning - opptil 50 ganger den nominelle rørstørrelsen - over målepunktet for å stabilisere flowen etter at den har passert bøyer, ventiler eller innsnevringer. Dette har stor innvirkning på størrelsen på systemene. Kunden etterspurte en flowmålere som kunne brukes i mer kompakte installasjoner.

I tillegg kan vannet i prosessen ha en ledningsevne på 6,4 μS/cm og en temperatur på 65 °C. For ledningsevner <20 μS/cm krever magnetisk-induktiv måling vanligvis spesialutstyr med et sterkere magnetfelt og høyere prøvefrekvens for å sikre pålitelig måling.

Løsning

Operatøren bruker nå en magnetisk induktiv flowmåler fra JUMO til å måle flowhastigheten. Årsaken er at med JUMO flowTRANS MAG S01 er den nødvendige avstanden mellom kurver, ventiler og restriksjoner og mengdemåleren bare tre ganger den nominelle rørdimensjonen.

I tillegg har JUMO flowTRANS MAG S01 spoler med et svært sterkt elektromagnetisk felt som standard, noe som sikrer stabil måling ved konduktiviteter <20 μS/cm og oppfyller kundens høye krav uten behov for vesentlig dyrere måleløsninger.

Løsningen: JUMO flowTRANS MAG S01

Resultater fra prosjektet

Diagnosefunksjonen gjør det mulig raskt å oppdage uønskede avleiringer på elektroden. Slike forurensninger er vanlige når flowmåleren brukes i varmt vann.

Den fleksible plasseringen uten et langt oppstrømsrør, enkle konfigurasjonsmuligheter og utmerkede måleresultater med lav ledningsevne i mediet gjorde at kunden til slutt valgte JUMO flowTRANS MAG S01.

Vår suksess er kundens suksess!