Suksesshistorie: Drivhus

Rent vann til blomsterløkene

Selskapet Karo, som holder til i Zwaagdijk i Nederland, leverer moderne elektro- og vannteknologi til både drivhus- og frilandsdyrkingssektoren, som frukt- og planteskoler. Selskapet fra Nord-Holland har fått i oppdrag å finne en løsning for regulering av gjødsel og desinfisering av prosessvann, ettersom tulipanløkene dyrkes i vann som må fornyes regelmessig.

Oppgave

For at blomsterløkene skal trives, må vannet oppfylle bestemte betingelser. For å sikre at dette er tilfelle, er korrekt måling og overvåking av ulike parametere avgjørende. For eksempel må ledningsevnen og pH-verdien være nøyaktig regulert for å sikre riktig gjødsling. I tillegg er det utarbeidet et direktiv om desinfeksjon av prosessvann for gartnerier. Formålet med utslippsdirektivene for prosessvann er å forhindre at utslippene kommer ut i overflatevann, avløp og grunnvann, samt å unngå forurensning. Derfor er det viktig at de overholdes.

Andre krav var blant annet overvåking av fyllingsnivået i buffertankene og digital tilkobling av måle- og styringsteknologien, ettersom både hagesenteret og Karo ønsket å fjernovervåke prosessforløpet.


Vanningssystem i drivhus for tulipanløker

Vanningssystem i drivhus for tulipanløker

Tulipanløker i drivhuset

Tulipanløkene trenger rent vann og nøyaktig dosert gjødsel

Løsning

Med sine mange innganger, reguleringsfunksjoner og digitale grensesnitt er JUMO Aquis Touch S den beste løsningen for programmet. JUMO leverte også de ulike elektrodene for måling av redoks- og pH-verdier, klor og ledningsevne. I tillegg hadde JUMO en fyllingsnivåsensor for overvåking av bufferlageret.

Sammen med tulipanprodusenten ble de relevante verdiene bestemt på stedet og behandlet med JUMO Aquis Touch S. De relevante målestørrelsene måles av de tilkoblede sensorene i prosessvannet. Desinfeksjonsmiddelet og gjødselen reguleres og doseres i riktige mengder av JUMO Aquis Touch S. Fyllingsgraden i bufferlageret som må oppdateres, blir også overvåket.

Desinfeksjonsenhet fra Karo i Karel hagesenter © Karo B.V.

JUMO Aquis Touchs desinfeksjonskontroll i hagesenteret © Karo B.V.

Teknologier for bufferlagring og regulering

Teknologier for bufferlagring og regulering

Prosjektets resultat

Med JUMO AQUIS touch S får blomsterhagen en sentral plattform for visning og regulering av vannkvaliteten. Enheten leveres med en stor 5,5 tommers fargeskjerm som bidrar til å gi en klar oversikt over hele vannbehandlingsprosessen i blomsterhagen. JUMO Aquis Touch S ble fjerntilkoblet ved å koble den til en IXON-ruter. På denne måten kan prosessvannet styres via datamaskin, ipad eller smarttelefon fra hvor som helst og når som helst.

Suksesshistorie: Drivhus

Rent vann til blomsterløkene

Selskapet Karo, som holder til i Zwaagdijk i Nederland, leverer moderne elektro- og vannteknologi til både drivhus- og frilandsdyrkingssektoren, som frukt- og planteskoler. Selskapet fra Nord-Holland har fått i oppdrag å finne en løsning for regulering av gjødsel og desinfisering av prosessvann, ettersom tulipanløkene dyrkes i vann som må fornyes regelmessig.

Oppgave

For at blomsterløkene skal trives, må vannet oppfylle bestemte betingelser. For å sikre at dette er tilfelle, er korrekt måling og overvåking av ulike parametere avgjørende. For eksempel må ledningsevnen og pH-verdien være nøyaktig regulert for å sikre riktig gjødsling. I tillegg er det utarbeidet et direktiv om desinfeksjon av prosessvann for gartnerier. Formålet med utslippsdirektivene for prosessvann er å forhindre at utslippene kommer ut i overflatevann, avløp og grunnvann, samt å unngå forurensning. Derfor er det viktig at de overholdes.

Andre krav var blant annet overvåking av fyllingsnivået i buffertankene og digital tilkobling av måle- og styringsteknologien, ettersom både hagesenteret og Karo ønsket å fjernovervåke prosessforløpet.


Vanningssystem i drivhus for tulipanløker

Vanningssystem i drivhus for tulipanløker

Tulipanløker i drivhuset

Tulipanløkene trenger rent vann og nøyaktig dosert gjødsel

Løsning

Med sine mange innganger, reguleringsfunksjoner og digitale grensesnitt er JUMO Aquis Touch S den beste løsningen for programmet. JUMO leverte også de ulike elektrodene for måling av redoks- og pH-verdier, klor og ledningsevne. I tillegg hadde JUMO en fyllingsnivåsensor for overvåking av bufferlageret.

Sammen med tulipanprodusenten ble de relevante verdiene bestemt på stedet og behandlet med JUMO Aquis Touch S. De relevante målestørrelsene måles av de tilkoblede sensorene i prosessvannet. Desinfeksjonsmiddelet og gjødselen reguleres og doseres i riktige mengder av JUMO Aquis Touch S. Fyllingsgraden i bufferlageret som må oppdateres, blir også overvåket.

Desinfeksjonsenhet fra Karo i Karel hagesenter © Karo B.V.

JUMO Aquis Touchs desinfeksjonskontroll i hagesenteret © Karo B.V.

Teknologier for bufferlagring og regulering

Teknologier for bufferlagring og regulering

Prosjektets resultat

Med JUMO AQUIS touch S får blomsterhagen en sentral plattform for visning og regulering av vannkvaliteten. Enheten leveres med en stor 5,5 tommers fargeskjerm som bidrar til å gi en klar oversikt over hele vannbehandlingsprosessen i blomsterhagen. JUMO Aquis Touch S ble fjerntilkoblet ved å koble den til en IXON-ruter. På denne måten kan prosessvannet styres via datamaskin, ipad eller smarttelefon fra hvor som helst og når som helst.