Filling up with diesel by hand

Riktig medium i lagertanken?

SUKSESSHISTORIE OM NIVÅMÅLING

Nivåovervåking i dieseltanker

Ifølge Federal Statistical Office steg gjennomsnittsprisene for diesel til sluttforbrukeren med mer enn 18 prosent fra 2016 til 2019. For bensinstasjonsoperatører er derfor et fremtidsrettet kjøp og lagring av drivstoff fornuftig for å øke lønnsomheten. En ganske sjelden, men likevel reell fare er at vann kommer inn i kjøretøytanken under en normal tankingsprosess. En nivåløsning fra JUMO løser dette problemet.

Oppgave

Hvordan kan det skje at en vanndieselblanding strømmer fra springen på bensinstasjonen? De siste årene har det skjedd igjen og igjen at vann trenger inn i underjordiske diesel- eller bensintanker, spesielt under kraftig nedbør, og forurenser dem.

Motorer blir ikke så bra i det hele tatt. Siden de to væskene ikke blandes, og det også er en viss mengde diesel i injeksjonssystemet, kan motoren starte opp i kort tid. Fordi vannet synker til bunnen i tanken og derfor først suges inn av pumpen. Dette kan føre til betydelig skade. Hele drivstoffsystemet må rengjøres og filtre skiftes ut.

For å forhindre dette bestilte en produsent av dieseltanksystemer JUMO for å finne en komplett løsning. I en dieseltank bør nivået måles kontinuerlig for å gi meldinger for påfylling og for å realisere pumpekontrollen. Samtidig bør en mulig vanninntrenging oppdages ved hjelp av en grensenivåmåling.


JUMO NESOS

Løsningsmetod

Løsningen implementert av JUMO er basert på en kombinasjon av JUMO NESOS produktserien. En flottørbryter og en nivåsender er integrert i ett produkt, slik at installasjon bare er mulig via en tankåpning. I tillegg har produktserien de nødvendige godkjenningene for eksplosjonssikre områder.


Innovativ kombinasjonsløsning

Flottørbryteren utnytter den forskjellige tettheten av vann og diesel. Den ble designet på en slik måte at den flyter på grensesnittet mellom vann og diesel, og dermed muliggjør en alarmmelding. I søknaden om dieseltanker er JUMO NESOS kombisensor en spesiell versjon med en total lengde på over 4 m. Ved å måle nivået kan fyllingsstasjonsoperatøren bestemme gjeldende dieselnivå samt gjennomsnittlig forbruk for å planlegge sine behov økonomisk på forhånd.

I tillegg tilbyr JUMO NESOS-nivåsendere et tilnærmet kontinuerlig standardsignal på 4 til 20 mA i et temperaturområde fra -52 til +180 °C. Oppløsningen er opptil 5,5 mm. Valgfrie varianter med Pt100- eller Pt1000 temperatursensorer og med temperaturbryter er temperatursender og skjerm tilgjengelig.

Automatiseringssystem for anleggskontroll

Den komplette systemkontrollen kan utføres med det skalerbare JUMO mTRON T måle-, kontroll- og automatiseringssystemet. Modulmodulkonseptet med variable inngangs- og utgangsmoduler i kombinasjon med kraftige kontrollpaneler overbeviser innen målt verdianskaffelse samt i komplekse kontrolloppgaver og krevende automatiseringsløsninger. Spesielt universelle analoge innganger av høy kvalitet for et bredt utvalg
av inngangsstørrelser og JUMO-kontrollalgoritmen, som har blitt prøvd og testet i årevis, sikrer høy prosesspålitelighet og størst mulig gjennomsiktighet. En digital inngangsmodul brukes til nødvendig online varsling. Brukeren kan dermed motta informasjon via e-post på smarttelefonen sin.

JUMO diraVIEW digitalt displayinstrument rapporterer feil direkte på tanken. Allerede er den grunnleggende enheten i denne serien utstyrt med en analog inngang, 2 binære innganger, 2 reléutganger, 2 logiske utganger og en strømforsyning for totråds sendere. 3 utvidelsesspor kan utstyres med ekstra innganger og utganger og med grensesnitt. Alarmtekster er spesielt iøynefallende ved at fargen endres fra grønt til rødt.

JUMO diraVIEW

De digitale indikatorene for JUMO diraVIEW-serien i forskjellige formater

JUMO mTRON T systemet med HMI

JUMO mTRON T måle-, kontroll- og automatiseringssystem med HMI for tankovervåking

Resultat av prosjekt

Nivåovervåkingen ble gjennomført etter ønske. JUMO NESOS kombinert løsning bestående av flottørbryter og nivåsender sikrer presis måling av grensenivå. Denne indikerer når den må etterfylles og varsler om vann skal inn i tanken. På den ene siden utløses alarmen online ved hjelp av JUMO mTRON T måle-, styrings- og automatiseringssystem, som også overtar pumpestyringen. På den annen side viser det digitale displayet til JUMO diraVIEW alarmtekster i forskjellige farger direkte på tanken.