Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Water2Water unit van Rainmaker

Water2Water unit van Rainmaker

Het Water-to-Water systeem

Het Water-to-Water systeem kan efficiënt worden aangedreven door wind, zon, net, generator of combinaties daarvan

Insert your alternative text
Suksesshistorie

Rent drikkevann med innovativ teknologi

Regnmaker Holland B.V. tok nylig kontakt med JUMO for å få hjelp til å utvikle de riktige sensorene for et innovativt avsaltningssystem. Et stort problem var den nødvendige korrosjonsmotstanden.

Prosjekt

Rainmaker spesialiserer seg på desentralisert utvikling og produksjon av vannteknologi for å gi trygt drikkevann på avsidesliggende steder rundt om i verden. For å nå dette målet har Rainmaker utviklet to produktlinjer: Air-to-Water og Water-to-Water. 

Utfordringen

I dag lever anslagsvis 800 millioner mennesker i verden uten tilgang til en trygg kilde til drikkevann. Det er stor mangel i Nord-Afrika, Midtøsten, India, Mexico og store deler av Sør-Amerika, men også på mange øyer og i mange regioner. Spesielt på steder hvor det er vanskelig å få tilgang til drikkevann, bruker Rainmaker innovative metoder.


Fremgangsmåte

Rainmakers Luft-til-Vann-løsning

Rainmakers desentraliserte og fornybare energidrevne teknologi, kjent som Air-to-Water og Water-to-Water, skaper rent drikkevann til lavest mulig kostnad per liter. Air-to-Water-enheten bruker en turbin for å lede luft gjennom en varmeveksler. I varmeveksleren kjøles luften ned, og kondens dannes. Den optimaliserte kjøle- og varmesyklusen sikrer effektivt energiforbruk og økt vannproduksjon. Det innsamlede vannet gjennomgår rensing og desinfisering for å oppfylle høyeste drikkevannsstandarder. Selv om teknologien er utviklet for fornybar energi, kan den også drives av konvensjonelle energikilder. Avhengig av omgivelsestemperatur og luftfuktighet kan én enkelt Luft-til-Vann-enhet produsere opptil 5 000 liter vann per dag, og den kan enkelt skaleres opp for å møte spesifikke vannbehov. For å sikre effektiv vannproduksjon har Rainmaker utviklet et adaptivt styringssystem som optimaliserer vannproduksjonen basert på miljøforholdene på installasjonsstedet.


Vann-til-vann-systemet kan effektivt drives av vindkraft, solenergi, strømnett, generatorer eller kombinasjoner av disse.

Vann-til-Vann løsning 

Basert på en fremvoksende membrandestillasjonsteknologi, er Water-to-Water et sjøvannsavsaltingssystem der vann fordampes under lavt trykk ved hjelp av en kondensasjonsprosess med varmepumpe. Dampen som produseres ved denne oppvarmingsprosessen diffunderer gjennom en mikroporøs hydrofob membran og alle urenheter forblir i kildevannet. Drivkraften til denne teknologien er partialtrykkforskjellen (temperaturforskjell) mellom hver side av membranporene. 
Prosjektresultat 

JUMO industriell sensorteknologi 

For deres EU-prosjekt med vann-til-vann-teknologi på Gran Canaria, gikk Rainmaker på jakt etter de riktige sensorene. Flere sensorer ble implementert for å overvåke bærekraften til systemet og sikre sikkerheten til installasjonen. Siden W2W er et avsaltingsanlegg, måtte korrosjonsbeskyttelse garanteres. JUMO har et bredt utvalg av sensorer og automasjonsutstyr egnet for vannbehandling. For W2W-enheten brukte Rainmaker JUMO måleteknologi. Ledningsevnemålesensorer fra JUMO Blackline-serien og transdusere fra JUMO ecoTRANS-serien ble implementert. Disse enhetene brukes til presis konduktivitetsmåling som garanterer kvaliteten på rent drikkevann. For ledningsevnemålingen på avløpssiden har Rainmaker valgt JUMO CTI-500. Denne sensoren er ideell for høye konduktivitetsverdier fordi den er en induktiv måling. MIDAS C18 SW-sensoren fra JUMO brukes til å kontrollere trykket på spillvannssiden. Dette er en titansensor som egner seg meget godt for vann med høy saltholdighet.
Vann-til-vann-systemet kan drives effektivt av vind, sol, nett, generator eller en kombinasjon av disse faktorene. Dette gjør at vann kan produseres på bruksstedet, og eliminerer transport- og distribusjonskostnader. Vann-til-vann-enheter er tilgjengelige i tre størrelser og produserer 37.500, 75.000 eller 150.000 liter drikkevann per dag. 

Transdusere fra JUMO ecoTRANS serien

Transdusere fra JUMO ecoTRANS serien

JUMO CTI-500

JUMO CTI-500


Støtte fra Europa
Vann-til-vann-prosjektet (W2W) ble finansiert av Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU under tilskuddsavtale nr. 873854. Mer informasjon finnes på nettsiden til EU-kommisjonen.

Interior W2W unit Rainmaker

Innvendig W2W-enhet Rainmaker

Cross-sectional overview of W2W Rainmaker unit

Crossoversikt over W2W Rainmaker-enhet

Rainmaker's W2W unit uses renewable energy generated by a wind turbine

Rainmakers W2W-enhet bruker fornybar energi som genereres av en vindturbin

W2W unit Rainmaker for clean drinking water production

W2W enhet Rainmaker for rent drikkevannsproduksjon