Overvåking på en enkel og effektiv måte

Suksesshistorie: Overvåking av grunnvannsbrønner

Automatisering i en papirfabrikk

Produksjon av papir krever en betydelig mengde vann. Siden dette vannet hentes fra brønner og elver, påvirkes vannbalansen i regionen. Dette er grunnen til at vannmengden og vannstanden i brønnene må overvåkes nøyaktig. En papirfabrikk i Fulda har i sammen med JUMOs Engineerings Team utviklet en automatisert løsning for overvåking av grunnvannsbrønner.

Oppgave

Papirfabrikken i Fulda er en mellomstor familiebedrift som utelukkende produserer papir. Den har to avdelinger som behandler over én million tonn råpapir til bølgepapp hvert år. Under papirfremstillingsprosessen brukes vann til å løse opp og rengjøre papiret. Det brukes også som transportmedium for papirmassen som resirkuleres.

Fabrikken har fire grunnvannsbrønner på Fulda-området som fungerer som vannkilde. Tre observasjonsbrønner brukes til å måle grunnvannsnivået. For å bevise at fjerningen av grunnvannet ikke skader vannbalansen i regionen, må regionrådet levere en månedlig rapport om brønnenes vannnivå hver time. Videre må tids-, døgn- og årsgjennomstrømningen til pumpene i den enkelte brønn registreres og overvåkes, ettersom summen av disse flowhastighetene ikke skal overstige en grenseverdi. I tillegg til registrering, overvåking og evaluering av brønnverdiene bør en toveis kommunikasjon til den overordnede styringen integreres.


JUMO mTRON T

Løsning

Alle disse kravene kan realiseres med JUMO Mtron T, den kompakte regulatoren JUMO Dtron 308h og JUMO nivå- og flowsensorer. Hver brønn ble koblet til et eget grensesnitt i JUMO Mtron T-systemet. I hver brønn ble det installert JUMO dTRON 308-regulatorer som registrerer nivå og flowhastighet, og som viser pumpehastigheten. De registrerte måledataene lagres og behandles i JUMO Mtron T-multifunksjonspanelet. Ved hjelp av integratorfunksjoner kan dag-, uke- eller månedsmengde enkelt bestemmes ut fra en flow. Overvåking av grenseverdier kan også enkelt innstilles via forhåndsdefinerte funksjoner. Alle måledata lagres også midlertidig i mTRON T-systemet og kan leses ut automatisk med vår PCC-kommunikasjonsprogramvare og lagres i et arkiv på nettverket. I tillegg kan automatiske rapporter opprettes individuelt i henhold til kundens krav. Disse kan lagres i for eksempel PDF-, XLS- og tekstformat i en forhåndsdefinert mappestruktur på nettverket. Skjemaene kan også sendes via e-post.Projektets resultat

Vid genomförandet av projektet lägger pappersbruket inte bara sitt förtroende på JUMO´s produkter utan litar även på  Engineering teamets erfarenhet. Allt från PLC-programmeringen - inklusive visualisering - till skapandet av den automatiska rapporten.