Installasjonssteder

Installationsplatser

Ulike situasjoner krever ulike tiltak. Dette gjelder også ved installasjon av varme- og kjølemålere. Avhengig av nominell rørbredde, flowhastighet og temperaturområde, kan det være nødvendig med andre installasjonssteder, hvor temperaturfølerne kommer i kontakt med mediet enten med eller uten nedsenkningslomme.

Våre installasjonsplasser for varme- og kjølemålere

God plassering for bedre måling

Nedsenkningslomme og installasjonssteder for temperaturgiverpar

Noen temperaturgivere krever en nedsenkningslomme for å beskytte dem mot bla. høyt trykk. Andre temperaturgivere kan installeres direkte i rørene. I tillegg til nedsenkningslommene kreves det ulike monteringsplasser. Som med temperaturgiverparene, tilbyr JUMO også en rekke løsninger for varme- og kjølemålere i nærings- og boligbygg.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Temperature Probes for Heat Meter

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10