Overvåking av avgasstemperatur

Avgastemperaturövervakning

En hyppig driftsform for fastbrenselkjeler er bivalent drift med en kondenserende kjele. Her skal en avgasstemperaturovervåking sørge for at kun ett system brukes til energiproduksjon om gangen.

Termostaten for avgassovervåking

Sikker avgassovervåking

JUMO heatTHERM-AT er løsningen

JUMO heatTHERM-AT-termostaten brukes som en avgasstemperaturovervåker (ATW) for nøyaktig måling av avgasstemperaturen og pålitelig utkobling. Den er optimalt designet for de nye kjeletypene. Hvis en avgasstemperatur på 80 °C oppnås ved bivalent drift av en fastbrenselkjele og en kondenserende kjele, låses den kondenserende kjelen gjennom ATW.

Din kontaktperson


Sektorsjef for varme- og luftkondisjoneringsteknologi

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10