Temperaturmåling

Temperaturmätning

Oppvarming i fastbrenselkjeler resulterer i høye temperaturer generert av åpne flammer. Derfor er pålitelig temperaturmåling, overvåking og kontroll avgjørende. Dette sikrer at kjelen fungerer godt og sikkert.

Våre komponenter for temperaturmåling

Temperaturmåling i fastbrenselkjelen

Pålitelige og sikre varmeovner

JUMO bruker termoelementer for høye temperaturer i fastbrenselkjelen. RTD-temperatursensorer som JUMO plastoSENS T04 er plassert ved flere målepunkter. Den overflateoptimerte plasttemperatursensoren måler temperaturen i rørene nøyaktig. Pålitelig temperaturovervåking er garantert av panelmonterte termostater i JUMO heatTHERM-serien, som brukes som sikkerhetstemperaturmonitorer (STM). JUMO tilbyr en omfattende løsning for din fastbrenselkjele.

Din kontaktperson


Sektorsjef for varme- og luftkondisjoneringsteknologi

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10