Nivåmåling

Nivåmätning

Både en differansetrykksensor eller to trykksensorer kan brukes til nivåmåling i gjærings- og lagertanker. En trådløs trykksensor gir andre fordeler; eksempelvis kan enheten monteres på toppen av tanken og ingen separat kabling er nødvendig.

Anbefalt løsning for nivåmåling

Konstant kontroll av påfyllingsnivået

Vår løsning for nivåmåling

For å sikre at du alltid har kontroll over fyllingsnivået i gjærings- og lagertanken, kan tanknivået måles med JUMO DELOS SI. Denne presisjonstrykktransmitteren har en kontaktfunksjon og et nyttig display.  JUMO Wtrans P til JUMO Wtrans-mottakeren kan for eksempel brukes på tanker for midlertidig måling og dermed unngå kostbar kabling.

Din kontaktperson


Market Segment Manager for Food and Beverages

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10