Temperatur- og trykk overvåking i kjølesoner

Temperatur- och tryckövervakning

Det finnes flere kjølesoner i de sylindriske koniske tankene som sikrer at det grønne ølet sirkuleres under lagring ved å bruke forskjellige temperaturer. For dette formålet er det nødvendig å regulere den nøyaktige temperaturen til de enkelte kjølesonene. For å kontrollere lekkasjetettheten er det nødvendig å måle trykket i rørledningene til kjølekretsen.

Anbefalt løsning for temperatur- og trykkmåling i tankkjøling

Optimale forhold i kjølesonen

Vår løsning for temperatur- og trykkovervåking

Da temperaturen i kjølesonene til gjærings- og lagertanken må være helt nøyaktig,  måles og styres denne ved hjelp av en RTD temperatursonde og en JUMO dTRANS T1000 temperatursensor i forbindelse med styreenheten JUMO diraTRON. Videre overvåker trykktransmitteren JUMO dTRANS p30 trykket i rørledningene for å sikre lekkasjetetthet.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10