Styresystem for bryggerier

Bryggeri kontroll

Med JUMO mTRON T kan vi gi deg et styresystem som kan håndtere alle måle- og reguleringsoppgavene i ditt bryggeri. Opptil ni programgeneratorer muliggjør autonom kontroll av meskingen, utvaskingen og kokingen av vørteren. Dette betyr at neste batch kan startes før koking av vørteren er ferdig. Mens temperatur- og tidsprogrammene for begge prosessene kjører, logger JUMO mTRON T alle dataene du trenger, som temperatur, trykk, pH-verdi, flow, damptemperatur og omrøringshastighet.

Prosessdata
Temperatur formesk 30 til 35°C
Mesketemperatur Mellom 45 og 78°C
pH verdi 5.4 til 5.8

Anbefalt løsning for styresystem til bryggerier

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Riktig løsning til enhver applikasjon

Løsningen til et komplett styresystem til bryggerier

Med JUMO mTRON T kan vi gi deg et system som kan håndtere alle måle- og reguleringsoppgaver i bryggeriet. Det er en ideell automatiseringsløsning for små og mellomstore bryggerier. Du kan koble pH-elektroder, temperatur- og trykksensorer til systemet slik at prosessen din, og dermed ølet – alltid blir optimalt.