Måling av differansetrykk

Övervakning av differenstryck

Differensialtrykkmåling er nødvendig for å overvåke lekkasjer i platevarmevekslere. Her bør differansetrykket mellom platene være 2 til 4 bar. Dette kan implementeres med 2 trykksensorer og en styreenhet eller med en differansetrykksensor.

Prosessdata
Isvannets temperatur 1 til 2 ° C
Trykk 10 bar
Trykkdifferanse 2 til 4 bar

Anbefalt løsning for differensialtrykk

Et pålitelig system på grunn av jevnt trykk

Vår løsning for differensialtrykkovervåking

For å opprettholde differensialtrykket mellom platene på varmeveksleren anbefaler vi differensialtrykktransmitter JUMO dTRANS p20 DELTA i kombinasjon med en trykktransmitter og kompaktregulator JUMO diraTRON . Loggeren JUMO LOGOSCREEN 600 benyttes til å logge de målte verdiene og bruker dens ulike overvåkingsfunksjoner som å utløse alarmer eller andre funksjoner hvis en grenseverdi overskrides.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10