Automatisering av kammerovner

Automatisering

Prosessene involverte under brenning, gløding og herding av en rekke materialer er ofte komplekse og krever nøyaktige temperaturprofiler. En utmerket måte å oppnå disse på er å bruke JUMO PID-styrealgoritmer. Med JUMO mTRON T kan du pålitelig kontrollere og automatisere hele prosessen.

Våre komponenter for automatisering

Automatiseringsløsning for kammerovner

JUMO mTRON T

Flerkanalskontrollmodulen er sentralenheten som styrer temperaturen. Det er her de målte verdiene samles, registreres og kan viderebehandles via analoge og digitale grensesnitt. JUMO mTRON T styrer temperaturen i ovnen via kaskaderbare PID-styrekanaler. JUMO multifunktionspanel 840 fungerer både som en indikator og som en logger. Den overholder kravene i AMS2750- og CQI-9-standardene når det gjelder manipulasjon sikker datainnsamling.

Din kontakt


Varmebehandling

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10