Trykkmåling i filtreringsanlegg

Tryckmätning

Optimal filtrering avhenger i stor grad av trykk. Med pålitelig trykkmåling i begynnelsen og slutten av systemet kan prosessen optimaliseres og vannet kan føres gjennom filteret med riktig trykk.

Vår løsning for trykkmåling

Riktig trykk for optimal filtrering

JUMO måler og regulerer vanntrykket

For trykkovervåking i disse områdene anbefaler vi JUMO MIDAS S05 trykktransmitter i forbindelse med displayenhet / regulator JUMO Aquis 500 AS. Denne kombinasjonen måler og regulerer pålitelig trykket i filtreringen.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10