pH-måling i sedimenteringsanlegg

pH-mätning

I tillegg til ledningsevne er pH-verdien selvsagt en viktig indikator på vannkvaliteten. pH-verdien er også avgjørende for flokkulering av alle organiske og uorganiske stoffer som avsettes under sedimenteringsprosessen.

Vår løsning for pH måling

ph-måling i sedimenteringen

pH-overvåking for fleksible forberedelsesprosesser

pH-måling og regulering i sedimenteringen utføres med JUMO tecLine pH-elektroder og måleomformeren/regulatoren JUMO dTRANS pH 02. Med denne løsningen kan pH-verdien for flokkulering og sedimentering, samt påfølgende filtrering, kontrolleres.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10