Sirkulasjonsovervåkning

Cirkulationsövervakning

JUMO PINOS L02 brukes i en utgave med PVC T-stykke som monteringsbrakett på måleplaten i kjøletårnet. Den kalorimetriske flowsensoren overvåker sirkulasjonen i kjøletårnets kjølekrets.

Våre komponenter for sirkulasjonsovervåkning

Go with the flow

Vår løsning for kontinuerlig sirkulasjon

For å sikre optimal vannkvalitet i kjøletårnet og for kontinuerlig å forsyne målestasjonen med vann, må kjølevannet være i bevegelse. Den kalorimetriske flowsensoren JUMO PINOS L02 overvåker kontinuerlig sirkulasjonen i anlegget. Dette gjør at ikke bare utveksling av vann sikres, men at måleteknologien leveres med aktuelle vannprøver.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10