Regulering og registrering

Kontrollerande inspelning

Hygiene i evaporative kjøletårn er ekstremt viktig. Siden januar 2015 har det vært regulert av teknisk direktiv VDI 2047, blad 2. Dette på grunn av at mennesker har dødd (legionærsykdom) av vekst av bakterier (legionellose) i kjøletårn. For å sikre kjølevannet ditt anbefaler vi JUMO AQUIS touch S. Flerkanalsstyreenhet registrer ikke bare alle målte verdier i prosessen, men styrer også doseringen av biocid og avsaltingsprosessen.

Våre komponenter for registrering og regulering

Komplett løsning for kjølevannsbehandling

Vår komplette løsning for regulering og registrering

JUMO AQUIS touch S er en komplett løsning for overvåking og styring av kjølevannskvalitet. Måling, visning, registrering og utføres i en sentralenhet som erstatter transmitter/styreenhet og loggere for de ulike måleverdiene (pH, turbiditet, konduktivitet, klor eller brom). Flere analoge innganger og utganger er tilgjengelige. Opptil 8 analoge måleverdier og 6 binære signaler registreres på en manipulasjonssikker måte. De vises tydelig i sin kronologiske rekkefølge på 5,5" displayet. Ulike grensesnitt gjør det mulig å koble til et industrimodem eller andre digitale systemer.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10