Avsaltning

Mätning av konduktivitet

Hvis vann fordamper i kjøletårnets vannkretsløp, øker konsentrasjonen av restsalter kontinuerlig. Det økte saltinnholdet kan overvåkes med en elektrolytisk konduktivitetsmåler for å forhindre denne prosessen. I kombinasjon med JUMO ecoLine Ci induktiv konduktivitets- og temperatursensor, er JUMO AQUIS 500 Ci-transmitter og styreenhet perfekt for avsaltingskontroll takket være koblingskontaktene.

Processdata
Konduktivitet < 3000 μS/cm

Vår løsning for avsalting

Bruk pålitelig konduktivitetsmåling for å forhindre fortykning

Vår løsning for avsaltingskontroll

Fordampende kjøletårn medfører risiko for at vann "kondenserer". Når vannet fordamper, blir det oppløste saltet utfelt. På grunn av økt ionekonsentrasjonen kan denne effekten måles og fanges på riktig måte av vannets ledningsevne. Til denne oppgaven  kan vi tilby deg måle- og styreteknologi med fullstendig prosesspålitelighet, konduktivitetselektroden JUMO ecoLine Ci og JUMO AQUIS 500 Ci. Hvis du ønsker å registrere måleverdiene, anbefaler vi elektroden JUMO AQUIS touch S multikanal fordi den erstatter transmittere og styreenheter for andre målte verdier (pH, turbiditet, klor eller brom). Kan integreres i digitale systemer.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10