Væskeanalyse

Vätskeanalys

For både drikkevann og bassengvann er det viktig å kjenne til og sikre den fullstendige hygieniske tilstanden til vannet når det gjelder kjølevann. Siden 2015 er denne vektleggingen også etablert i teknisk direktiv VDI 2047, blad 2. Analyse utføres med pH-verdi og turbiditet. Til dette formålet leverer JUMO JUMO tecLine ph-kombinasjonselektrodene og JUMO ecoLine NTU samt JUMO AQUIS 500 pH og JUMO AQUIS RS transmitter/styreenhet. Sistnevnte kan også erstattes med JUMO AQUIS touch S og dermed utvide anleggets styre- og opptaksfunksjoner.

Processdata
pH-värde 7 till 8.5
Redoxpotential 330 till 500 mV

Våre komponenter for væskeanalyse

Vi sørger for rent kjølevann

Vår løsning for væskeanalyse i kjøletårnet

Sensorer, omformere og regulatorer brukes for å hindre vekst av bakterier og alger og for å sikre kvaliteten på kjølevannet. Disse måler pålitelig turbiditet og pH-verdi slik at vannet kan behandles med biocid eller desinfeksjonsmiddel. Dosen her kan kontrolleres ved behov. Om nødvendig kan ekstra elektroder for klor eller brom også brukes for å overvåke behandlingen av vannet.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10