Klormåling

Mätning av klor

For å holde uønskede biprodukter under desinfeksjon til et minimum, justeres forholdene (mengde klor, temperatur, pH-verdi) deretter. Desinfeksjonsmiddelinnholdet skal også bestemmes ukentlig. Med klor er dette for eksempel ideelt mellom 0,3 og 0,6 mg/l (fritt klor). De amperometriske målecellene for fritt klor, klordioksid og ozon er sammen med JUMO AQUIS 500 AS (omformer og styreenhet) spesielt egnet til dette.

Prosessdata
Fritt klor 0.3 til 0.6 mg/l

Våre komponenter for klormåling

Svømming for bedre helse

Optimalt dosert desinfeksjon takket være nøyaktig klormåling

En sentral oppgave for måle- og styreteknologi i svømmebasseng er desinfisering av vannet. I tillegg til den generelle vannkvaliteten (redoks og pH-verdi) overvåkes konsentrasjonen av fritt klor. Dette muliggjør en optimal dosering av desinfeksjonsmidlet, slik at badegleden verken ødelegges av patogener eller hud- eller øyeirritasjoner. Måling og styring skjer ved bassengets sentrale måleenhet.