pH måling

pH-mätning

PH-verdien er en av de viktigste parameterne i bassengvann og er ideelt sett mellom 7,2 og 7,8. For lave eller for høye pH-verdier gir ulike problemer, som risiko for korrosjon, hud- og øyeirritasjon. For å overvåke pH-verdien tilbyr JUMO følgende løsning: JUMO tecLine pH-elektroder i forbindelse med måleomformeren og styreenheten JUMO dTRANS pH 02

Prosessdata
pH-verdi 7.2 til 7.8

Våra komponenter for pH-måling

Vår løsning for trygt bassengvann

A pH-neutral splash thanks to JUMO

pH-verdien er et viktig parameter innen svømmebassengteknologi. For å bestemme redokspotensialet, og dermed vannkvaliteten må det være konstant. Fremfor alt kan det føre til korrosjon, hud- og øyeirritasjon dersom det stiger eller faller kraftig. pH-måling og regulering skjer i bassengets sentrale måleenhet. JUMO leverer pålitelige komplette løsninger med elektroder, målesensorer, kontrollenheter, indikatorer og dataloggere.