Redoksmåling

Redox-mätning

For å kontrollere den grunnleggende vannkvaliteten er redoksverdien den avgjørende parameteren. Derfor styres desinfeksjonen ofte kun via denne verdien i små bassenger som f.eks private bassenger. For pålitelig overvåking av vannkvalitet anbefaler vi en JUMO tecLine-elektrode i kombinasjon med JUMO dTRANS pH 02 eller JUMO AQUIS touch S hvis registrering og mer omfattende kontrollfunksjoner er nødvendig.

Prosessdata
Redoksverdi 730 til 770 mV

Våre komponenter for redoxmåling

Pålitelig løsning for rent vann

JUMO sikrer pålitelig redoksmåling

JUMO tecLine redokskombinasjonselektrodene kontrollerer pålitelig kvaliteten og dermed effektiviteten av desinfeksjonen i bassengvann. En spenningsverdi (mV) bestemmes via elektroden som gir informasjon om forholdet mellom desinfeksjonsmidler (klor) og forurensninger (organiske stoffer, bakterier). Siden redokspotensialet avhenger av pH-verdien og temperaturen, blir disse parameterne også registrert i bassenget og deres verdier holdes konstante.