Klimaanlegg / varmepumper

Klimaanlegg gir optimale luftforhold i moderne bygninger innenfor rammen av automatisk ventilasjon av boareal. Varmepumper bruker termisk energi fra omgivelsene og hever temperaturen for å varme opp vann. Denne moderne klimaanleggteknologien stiller ulike krav til måle- og styreteknologi, som JUMO tilbyr praktiske løsninger for.

Våre løsninger for klimaanlegg og varmepumper

Måle- og styringsteknologi for klimaanlegg og varmepumper

Komplett utstyr fra JUMO

JUMO leverer måle- og styreteknologiløsninger for hele klimaanlegget. Utsiden av klimaanlegget er beskyttet mot frost av en termostat, temperaturen styres innvendig og trykket overvåkes i hele systemet. I tillegg blir verdier samlet, evaluert og lagret av en logger.