Husinstallasjoner

Varme- og kjømålere benyttes også i husinstallasjoner (f.eks. i eneboliger eller flermannshus) som er knyttet til energiselskaper (f.eks. offentlige forsyninger.) Disse målerne brukes også der brukerne er delt inn i forbrukergrupper. For eksempel mellom flere boliger eller næringsbygg.

Vår løsning for husinstallasjoner

Varme- og kjølemålere for husinstallasjoner

JUMO tilbyr perfekte koordinerte temperaturgiverpar og installationsjonsteder

Nøyaktig koordinerte JUMO temperaturgiverpar og egnede installasjonssteder sikrer at måling av termisk energi i næringsbygg så vel som i eneboliger og flermannshus utføres nøyaktig. På denne måten kan de minste temperaturforskjellene mellom RTD-temperatursensorene bestemmes og energikostnadene kan beregnes nøyaktig.