Lautering

Under lauteringsprosessen skilles skallene til malten, det brukte kornet, fra vørteren. Her fungerer det brukte kornet som et filter. Mesken pumpes og resirkuleres i kretsen til det har dannet seg et filtreringslag fra skallet. Omrøreren styres av trykkforskjellen slik at filtreringen blir effektiv.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Perfekte forhold for lautering

Løsninger for trykk- og temperaturovervåking

Den ideelle prosessen er å kontrollere røreverket i malingsfatet ved hjelp av trykkforskjellen. JUMO tilbyr pålitelige og fullstendig hygieniske trykksensorer for dette formålet. Temperaturen overvåkes permanent for å sikre optimale forhold for enzymene. De målte verdiene er grunnlaget for perfekt regulering av hele prosessen i bryggeriet, som dermed sikrer en stabil og jevn kvalitet.