Kontinuerlig ovn

En velfungerende produksjonsprosess er viktig, spesielt når produktene går non-stop gjennom komplekse produksjonslinjer. Som et resultat må kontinuerlige ovner ha en nøyaktig definert temperaturprofil for å garantere sømløs herding. Derfor er nøye temperaturovervåking og kontroll samt sikkerhetsteknologi kjerneelementer i disse industrielle ovnene.

Våre komponenter

Non-stop termiske prosesser

En komplett løsning for kontinuerlige ovner fra JUMO

Fra termoelementer, sikkerhetsteknologi og løsninger for SAT- og TUS tester til et automasjonssystem med tyristorer. JUMO kan gi deg alt nødvendig utstyr til din kontinuerlige ovn, slik at de termiske prosessene går optimalt, sikkert og i henhold til kvalitetsstandarder.