Koagulering og flokkulering

Flokkulering er en prosess i drikkevannsbehandling for å redusere eksisterende turbiditet. Her koaguleres ekstremt fine partikler fra vannet. I tillegg til turbiditet, må nivået og flow av innholdet i flokkuleringsanlegget måles og overvåkes.

Vår løsning for koagulering-og flokkuleringssytem

Rent drikkevann med hjelp av JUMO

JUMO regulerer koagulerings- og flokkuleringsprosessen

I koagulerings- og flokkuleringsprosessen fjernes de faste partiklene fra vannet. JUMOs måle- og styreteknologi brukes derfor til å overvåke turbiditeten i denne prosessen. Nivå og flow blir også målt og vist med JUMOs enheter for å oppnå jevn og stabil prosess.