Sedimentering

De faste partiklene og turbiditeten som dannes ved flokkulering kan separeres ved sedimentering. Vannkvaliteten overvåkes via konduktivitet og pH. Når pH er optimalisert for flokkulering av organiske eller uorganiske stoffer, justeres denne igjen etter flokkseparering og før filtrering.

Vår løsning for sedimentering

Væskeanalyse for rent drikkevann

JUMO overvåker vannkvaliteten under sedimentering

For å sikre at visse organiske og ikke-organiske materialer løses opp, brukes flokkuleringsmidler og pH-verdien justeres. Ved sedimentering avsettes disse som slam. JUMO leverer løsninger for måling og regulering av pH-verdien og ledningsevnen, slik at sedimenteringsprosessen går effektivt og vannegenskapene kan etableres for filtrering.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10