Vanntank

Det behandlede drikkevannet lagres i lagertanker. Nivået på disse tankene krever kontinuerlig overvåking. Tankene skal ikke være tomme eller overfylte, men en effektiv drikkevannsforsyning bør sikres.

Vår løsning for vanntanker

JUMO sørger for sikkerhet i vannreservoaret

Overvåking og registrering av nivået

JUMO overvåker nivået i vanntanken ved hjelp av en nivåsonde og en transmitter/styreenhet. I tillegg registrerer, arkiverer og evaluerer dataloggeren JUMO LOGOSCREEN målte verdier fra behandlet drikkevann til fremlegg av bevis på en enkel og manipulasjonssikker måte.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10