Vanntank

Det behandlede drikkevannet lagres i lagertanker. Nivået på disse tankene krever kontinuerlig overvåking. Tankene skal ikke være tomme eller overfylte, men en effektiv drikkevannsforsyning bør sikres.

Vår løsning for vanntanker

JUMO sørger for sikkerhet i vannreservoaret

Overvåking og registrering av nivået

JUMO overvåker nivået i vanntanken ved hjelp av en nivåsonde og en transmitter/styreenhet. I tillegg registrerer, arkiverer og evaluerer dataloggeren JUMO LOGOSCREEN målte verdier fra behandlet drikkevann til fremlegg av bevis på en enkel og manipulasjonssikker måte.

Din kontaktperson

NO CONTACT PERSON