Vannbrønn

En av kildene man henter drikkevann fra er grunnvann. For å sikre pålitelig overvåking av drikkevann, måles og overvåkes ulike parametere. En av de viktigste parameterne er pH-verdien.

Vår løsning for grunndvannsbrønner

JUMO gir deg rent drikkevann

Nivå- og pH-måling i grunnvannsbrønner

Ved uttak av drikkevann fra grunnvann skal pH-verdien kontrolleres og justeres etter behov, da den ikke skal være under 6,5 og ikke over 9,5. Med vår løsning kan vår pH-kombinasjonselektrode tecLine sammen med måleomformeren/regulatoren JUMO AQUIS 500 pH klare denne oppgaven. I tillegg kan vår nivåsonde, eks. JUMO MAERA S28, med indikator / regulator JUMO dTRANS AS 02 brukes til nivåmåling.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10