Desinfeksjon

Klorering er den vanligste desinfeksjonsprosessen for vann. Denne behandlingen er først og fremst ment å drepe eller redusere mikroorganismene (bakterier, virus osv.) den inneholder. Denne prosessen kan også kalles desinfeksjon. Væskeanalyseteknologi fra JUMO brukes for å sikre riktig klorinnhold.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Desinfeksjonsbalanse

I praksis, når bassengvann desinfiseres, er prosedyren vanligvis først å lage en løsning av klorgass eller hypokloritt i vann og deretter tilsette det vannet som skal behandles. Målet med behandlingen er at det skal dannes så få uønskede biprodukter som mulig. Dette kan til en viss grad styres av forholdene (klormengde, temperatur, pH-verdi). Vår løsning sikrer dette gjennom presis måling og styring av klorinnholdet. Dette sikrer at klor doseres optimalt når vannet desinfiseres.