pH- regulering

pH-verdien er en av de viktigste parameterne i bassengvann. Den optimale pH-verdien for bassengvann er mellom 7,2 og 7,8. For lave eller for høye pH-verdier gir ulike problemer som risiko for korrosjon, hud- og øyeirritasjon.

Våre produktanbefalinger til din løsning

Balansert pH-verdi

pH-verdien er en viktig parameter for desinfisering av bassengvann med klor, men en nøytral pH-verdi er også viktig for menneskers hud og øyne. Vår løsning bruker presis måle- og styreteknologi for å sikre optimal dosering av syre eller alkali eller tilsvarende salter og dermed en balansert pH-verdi.