Kvalitetssikring av vann

For å vurdere kvaliteten på bassengvannet er redoksverdien den sentrale målevariabelen. I likhet med pH og klorinnhold måles dette på et sentralt punkt i bassengsystemet. Sensorene for væskeanalyse er plassert i en praktisk sammenstilling som også er utstyrt med temperatur- og flowmåling for å skape optimale måleforhold.

Våre produktanbefalinger til din løsning

Garantert høy vannkvalitet

Den avgjørende indikatoren på vannkvaliteten er redokspotensialet. Dette bestemmes med JUMO tecLine redokselektroden. Vannprøven leveres via JUMO-koblingen for membrandekkede sensorer. Dette gir også plass til klor- og pH-elektroder og sikrer optimale måleforhold med temperatur- og flowmåling. De målte verdiene kan relateres til den målte temperaturen, som er en viktig parameter for væskeanalyse.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10