Flerkanalsregulatorer

Flere valg gjennom flere kanaler: flerkanalsregulatorer kan benyttes i tillegg til å kontrollere flow også for å styre andre målte verdier og funksjoner (hele prosesser). Som et resultat av dette tilbyr de omfattende regulatorene mange styretyper og funksjoner, f.eks. program- og kaskaderegulering samt regulering- og opptaksfunksjoner. Bli kjent med de pålitelige flerkanalsregulatorene fra JUMO.

JUMO Flerkanalsregulator

Filter
1
Treff: 4