Programregulatorer

Produksjonsmetodene bestemmes av faste prosessenheter. Programregulatorene kan brukes til å styre disse på en optimal måte og for å utføre funksjoner som dosering via flow. Imidlertid er programmene ikke bare nødvendige for flowregulatorer. Disse kan brukes til ulike typer måleverdier i en rekke ulike prosesser.

JUMO Programregulator

Filter
1
Treff: 5