Elektroder og sensorer for ozon (O3)

I tillegg til klor og brom, brukes det ozon i økende grad til å desinfisere bakterier og bakterier i vannholdige løsninger. En optimal dosering av desinfeksjon krever nøyaktig måling av ozonkonsentrasjonen. Ozonelektroder fra JUMO garanterer deg pålitelige sensorer som kreves for en slik oppgaven.

JUMO Elektroder og sensorer for ozon

Filter
1
Treff: 1