Transmittere og regulatorer for turbiditet

Ofte må turbiditeten i væsker måles (f.eks. i laboratoriet eller i vannbehandling). JUMO tilbyr transmittere og regulatorer av høy kvalitet for pålitelig innsamling og styring av mengden partikler i ulike applikasjoner.

JUMO Transmittere og regulatorer for turbiditet

Filter
1
Treff: 3