Transmittere og regulatorer for oppløst oksygen (O2)

Måling av konsentrasjon eller metning med oppløst oksygen er viktig innenfor mange områder, som bla. fiskeoppdrett, vannbehandling eller generell overvåking av vannkvalitet. JUMO tilbyr pålitelige transmittere og regulatorer for effektiv måling og regulering av oksygenkonsentrasjon eller metning. Disse er utstyrt med det intelligente, busskompatible JUMO digiLine-tilkoblingssystemet.

JUMO Transmittere og regulatorer for oppløst oksygen

Filter
1
Treff: 1