Transmittere og regulatorer for ozon (O3)

Ozon kan også benyttes i stedet for klor eller brom for å fjerne bakterier og bakterier i vannholdige løsninger. En optimal dosering av desinfeksjon krever nøyaktig måling av ozonkonsentrasjonen. Transmittere og regulatorer fra JUMO utfører begge oppgavene. I tillegg kan du dra nytte av det intelligente, busskompatible JUMO digiLine-systemet.

JUMO Transmittere og regulatorer for ozon

Filter
1
Treff: 5