Transmittere og regulatorer for redoks

Redoksverdien gir informasjon om oksidasjons- og desinfeksjonskapasiteten til (klorert) vann. På denne måten brukes redokspotensialet til å måle forholdet mellom desinfeksjon og organiske stoffer og dermed vannkvaliteten. Sensorer fra JUMO sørger for pålitelig redoksmåling i forhold til pH-verdi og temperatur.

JUMO Transmittere og regulatorer for redox

Filter
1
Treff: 6