Temperatur regulatorer

Mens de fleste regulatorer fra JUMO kan brukes universelt, finnes det også spesifikke temperaturregulatorer som har  nødvendige inngangene for RTD temperatursonder og termoelementer, samt utganger og funksjoner for temperaturregulering. I noen tilfeller er de også spesialiserte for visse bransjer eller applikasjoner som kjøttforedling eller kjøling.JUMO Temperaturregulator

Filter
1
Treff: 7